Bellis Växtmiljö | Växtinredning med skötsel

Miljöarbete

Vi bedriver ett aktivt miljöarbete. Vårt miljöarbete innebär att vi inom ramen för vår verksamhet skall verka för en god miljö och förekomma framtida krav från lagstiftaren.
 

MILJÖPOLICY FÖR BELLIS VÄXTMILJÖ
Bellis Växtmiljö ska med god marginal följa miljölagstiftningen.

Vi ska arbeta med ständiga förbättringar för att minska vår negativa miljöpåverkan.

Gällande miljölagstiftning är en miniminivå i vårt miljöarbete.

För att uppnå detta ska vi:

 • Arbeta för att minimera användandet av fossila bränslen.
 • Eftersträva att minimera energianvändningen i fastigheten.
 • Öka användandet av biologisk bekämpning för att på så vis minimera bruket av kemiska bekämpningsmedel.
 • Sträva efter att öka återvinningen av vårt avfall.
 • Alltid prioritera råvaror, produkter och tjänster med mindre miljöpåverkan än andra likvärdiga sådana och att prioritera miljömärkta och etiskt märkta produkter om det alternativet finns.
 • Alltid välja produkter som är etiskt riktigt tillverkade.
 • Verka för att all personal ska arbeta på ett sådant sätt att vår miljöbelastning ska bli så liten som möjligt.

 

Här följer några exempel på vad vi genomfört sedan vi på allvar började med vårt miljöarbete

Vi har ...

 • utbildat vår personal i Ecodriving och miljökurser på Ekocentrum
 • källsorterar allt avfall , idag 21 st avfallstyper
 • ersatt färger med Svanenmärkta
 • bytt ut gamla armaturer mot nyare med hälften så många watt
 • installerat tidsstyrda eluttag till bilarna
 • förbättrat vår jordvärmeanläggning med så kallade airotemprar
 • helt slutat använda bekämpningsmedel klass 1 och 2
 • länge återvunnit jord och växter till ny jord
 • helt gått över till akylatbensin i arbetsredskap
 • vi servar bara Rättvisemärkt kaffe, te och choklad
 • minskat antalet kemikalier i verksamheten med 70 %