Engagerade för framtiden

På Bellis Växtmiljö arbetar vi aktivt för att minska vår miljöpåverkan, och engagerar alla anställda i miljöarbetet. Bland annat använder vi jordvärme för att värma upp fastigheten och köper grön el. 
Vi förnyar vår bilpark genom att byta ut alla bensindrivna bilar mot biogasbilar - 13 av 18 bilar är biogasdrivna .
 
En reduktion av antalet resor åstadskoms genom att vi delar in i distrikt.
Utöver detta källsorterar vi allt avfall och komposterar växtmaterial.
 
Miljödiplomerade
I december 2004 miljödiplomerades Bellis Växtmiljö , som första växtinredare i Sverige, av Göteborgsregionens miljösamordnare. 
För att leva upp till detta diplom ska vi, inom ramen för vår verksamhet, verka för en god miljö och förekomma framtida krav från lagstiftaren.