Förbättra din kontorsmiljö med växtinredning

Nästan alla människor har växter i hemmet på balkongen eller i trädgården. De är inbjudande och skapar en känsla av trivsel. Dessutom har deras gröna färg en lugnande effekt på oss.
 
Växter har även en annan gynnande effekt: de syresätter luften genom cellandning och är dessutom naturliga luftfuktare eftersom en stor del av vattnet som tillförs plantan avdunstar. Det är även vetenskapligt bevisat att växter kan minska problem med torr luft och statisk elektricitet och dessutom rena luften från skadliga ämnen.
 
Med hjälp av gröna och härliga växter kan vi på Bellis Växtmiljö hjälpa er att skapa en trivsammare, lugnare och mer kreativ miljö.
Arbetsplatser har olika behov därför kommer vi alltid på ett kostnadsfritt besök innan vi lämnar ett förslag på en växtinredning. Det kan vara allt från mindre växtarrangemang till en inomhusträdgård med stora träd och rinnande vatten.
Vi vill med vår växtinredning skapar en helhet, där växternas form och storlek stämmer med övrig inredning och lokalens karaktär.
 
Oavsett om växterna ska utgöra en mjuk bakgrund eller framhäva något speciellt i rummet måste de fungera i sin miljö. Valet av växter anpassas därför bl.a efter dess krav på ljus. Både funktionen och utseendet på krukorna är en viktig del föra att skapa en harmonisk växtinredning.