Miljöhistorik

 
Här följer några exempel på vad vi genomfört sedan vi på allvar började med vårt miljöarbete.
 
Vi har ...
... bytt ut bensindrivna bilar till gasdrivna.
... utbildat all personal i Ecodriving och en miljökurs på Ekocentrum
... källsorterat allt avfall , idag 21 st avfallstyper
... ersatt färger med Svanenmärkta
... bytt ut gamla armaturer mot nyare med hälften så många watt
... installerat tidsstyrda eluttag till bilarna
... förbättrat vår jordvärmeanläggning med så kallade airotemprar
... helt slutat använda bekämpningsmedel klass 1 och 2
... länge återvunnit jord och växter till ny jord
... helt gått över till akylatbensin i arbetsredskap
... vi servar bara Rättvisemärkt kaffe, te och choklad
... minskat antalet kemikalier i verksamheten med 70 %
... sedan 2011 delat ut miljöpris till Unga Företagare 
 
 
image